Euro 2020 Euro 2020
EURO 2020 begint over..

Het EK Voetbal zal plaatsvinden van 11 juni t/m 11 juli 2021. Als City Host Volunteers staan wij klaar voor iedereen in Amsterdam rondom EURO 2020 . Samen maken we er een groot succes van!

De werving voor het City Host Volunteer Programme is inmiddels gesloten.

BE PART OF IT

Je bent minimaal 16 jaar oud
Je bent minimaal 4 dagen beschikbaar

VRIJWILLIGERS PLANNING

1
Meld je aan Voltooid
2
Kom op gesprek Voltooid
3
Kies een rol Voltooid
4
Kom naar de training
5
Ontvang je outfit
6
Maak EURO 2020 een succes 11 - 27 juni 2021
FAQ

FAQ

Over EURO 2020 (in 2021)

Wat is EURO 2020?

Wat is EURO 2020?

EURO 2020 is het Europees Kampioenschap voetbal dat in de zomer van 2021 gehouden wordt.

Oorspronkelijk werd dit in de zomer van 2020 georganiseerd, maar het toernooi is uitgesteld naar 11 juni t/m 11 juli 2021. De UEFA heeft besloten dat de naam EURO 2020 behouden blijft in 2021. De reden hiervoor is dat de naam EURO 2020 een symbool is geworden en dat merchandising behouden kan blijven.

Blijft Amsterdam speelstad in 2021?

Blijft Amsterdam speelstad in 2021?

Ja. Amsterdam blijft inderdaad een van de 12 speelsteden tijdens EURO 2020. Het toernooi gaat plaatsvinden van 11 juni t/m 11 juli 2021.

Hoe het EK er in Amsterdam uit gaat zien weten we nog niet precies. De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt door de gemeente Amsterdam in samenwerking met de KNVB, Johan Cruijff ArenA en Schiphol.

Hoeveel wedstrijden worden er in Nederland gespeeld?

Hoeveel wedstrijden worden er in Nederland gespeeld?

Er worden vier wedstrijden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. Dit zijn drie groepswedstrijden en één achtste finale.

Wedstrijdschema Amsterdam:

Zondag 13 juni, 2021 | Nederland - Oekraïne

Donderdag 17 juni, 2021 | Nederland - Oostenrijk 

Maandag 21 juni, 2021 | Noord-Marcedonië - Nederland

Zaterdag 26 juni, 2021 | Achtste finale | 2e groep A - 2e groep B

 

Vindt EURO 2020 alleen in Nederland plaats?

Vindt EURO 2020 alleen in Nederland plaats?

Nee, deze editie van het EK voetbal wordt in elf landen tegelijk gespeeld waarbij elk land een speelstad heeft. Dit is vanwege het zestigjarig bestaan van de UEFA. Voor Nederland is de speelstad Amsterdam. De andere speelsteden zijn Bakoe, Boedapest, Boekarest, Glasgow, Kopenhagen, Londen, München, Rome, Silvilla en St. Petersburg.

Covid-19

Hoe houdt het Volunteer Programme rekening met Covid-19?

Hoe houdt het Volunteer Programme rekening met Covid-19?

Het City Host Volunteer Programme staat voor een veilige omgeving voor vrijwilligers, personeel, fans en andere betrokkenen bij EURO 2020. Hierbij volgen we altijd de richtlijnen van de lokale autoriteiten.

Daarnaast kijken we goed naar de specifieke situaties waarin onze vrijwilligers werkzaam zijn. Daarbij streven we ernaar altijd een veilige en prettige werkomgeving te creëren.

Vrijwilliger zijn

Kan ik me nog aanmelden als City Host Volunteer?

Kan ik me nog aanmelden als City Host Volunteer?

Het is helaas niet meer mogelijk om je nog aan te melden als City Host Volunteer. Door covid-19 is het aantal benodigde vrijwilligers afgenomen. Hierdoor kunnen we met de aanmeldingen van vorig jaar ruim voorzien in de benodigde rollen.

Hoeveel vrijwilligers zijn er nodig voor het City Host Volunteer Programme?

Hoeveel vrijwilligers zijn er nodig voor het City Host Volunteer Programme?

Er zijn ongeveer 350 vrijwilligers onderdeel van het City Host Volunteer Programme. 

Hoe ziet de planning voor vrijwilligers eruit?

Hoe ziet de planning voor vrijwilligers eruit?
 • Beschikbaarheid doorgeven (vanaf eind maart)
 • Deelnemen aan de UEFA E-learning (begin mei)
 • Planning bekend (medio mei)
 • Trainingen (medio - eind mei)
 • EURO 2020 (11 - 27 juni)

Door de maatregelen en ontwikkelingen rondom Covid-19 is bovenstaande planning onder voorbehoud.

Wat is het verschil tussen het City Host Volunteer Programme en het UEFA EURO 2020 Volunteer Programme?

Wat is het verschil tussen het City Host Volunteer Programme en het UEFA EURO 2020 Volunteer Programme?

Tijdens EURO 2020 Amsterdam zijn er twee verschillende vrijwilliger programma's: het City Host Volunteer Programme en het UEFA EURO 2020 Volunteer Programme. Beide met dezelfde doelstelling: EURO 2020 in Amsterdam tot een groot succes maken.

Het City Host Volunteer Programme richt zich op alle activiteiten die tussen 11 en 27 juli 2021 in de stad Amsterdam plaatsvinden. Op allerlei plekken in de stad verzamelen zich de fans en worden side-events georganiseerd. Wij willen iedereen met open armen ontvangen voor een onvergetelijk voetbal-beleving in onze stad.

Het UEFA EURO 2020 Volunteer Programme focust zich op alle vrijwilligers in de Johan Cruijff ArenA plus een kilometer omtrek en alle vrijwilligers die in het International Broadcast Center (in de Expo in Haarlemmermeer) actief zijn.

Het is niet mogelijk om aan beide programma's deel te nemen als vrijwilliger.

Waarvoor is een VOG vereist?

Waarvoor is een VOG vereist?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Voor de omgang met bepaalde doelgroepen tijdens EURO 2020 kan het zijn dat een VOG gevraagd wordt. Dit is niet voor alle functies tijdens EURO 2020 noodzakelijk.

Hoeveel dagen moet ik beschikbaar zijn?

Hoeveel dagen moet ik beschikbaar zijn?

Wij vragen elke vrijwilliger om minimaal 4 dagen beschikbaar te zijn als vrijwilliger. Dit betekent niet per definitie dat iedereen ook minimaal 4 dagen wordt ingezet. Dat is o.a. afhankelijk van de dagen waarop jij beschikbaar bent, de voorkeursdomeinen die jij hebt doorgegeven en natuurlijk van het uiteindelijke scenario rondom Covid-19. Wij streven ernaar dat een vrijwilliger minimaal 2 shifts ingezet gaat worden.

Ik wil graag samen met iemand anders werken, kan dat?

Ik wil graag samen met iemand anders werken, kan dat?

Wil je graag samen met een vriend / vriendin meewerken als vrijwilliger? Daar kunnen wij rekening mee houden. Het is belangrijk dat je dit aan ons doorgeeft per mail. Daarnaast is het nodig dat beide personen dezelfde voorkeursdomeinen en dezelfde beschikbaarheid doorgeven. Wij doen dan ons best om jullie zoveel mogelijk samen in te delen.

Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy policy City Host Volunteer Programme - EURO 2020
Maart 2021

A Bunch of Choices, gevestigd te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
EURO 2020
+31 (0)6 57044092
cityhost@volunteers-euro2020.nl
www.cityhost.volunteers-euro2020.nl 

A Bunch of Choices
info@abunchofchoices.nl
www.abunchofchoices.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
A Bunch of Choices verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAW gegevens, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, e-mailadres, telefoonnummer, taalvaardigheid, opleidingsniveau, werksituatie en -ervaring, kledingmaat, contactgegevens calamiteiten, pasfoto, VOG.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het EK voetbal (EURO 2020) zal plaatsvinden van 11 juni t/m 11 juli 2021. Ter ere van het 60-jarig jubileum van de UEFA wordt EURO 2020 gespeeld in 12 verschillende steden. Een van deze steden is Amsterdam. In het kader hiervan zullen er tussen 11 - 27 juni 2021 verschillende activiteiten plaatsvinden in Amsterdam. Veel vrijwilligers zullen er aan bijdragen om dat mogelijk te maken. 

A Bunch of Choices werkt in het kader van EURO 2020 in opdracht van de Gemeente Amsterdam aan het uitvoeren van het City Host Volunteer Programme. A Bunch of Choices heeft de gevraagde gegevens nodig om alle vrijwilligers op de juiste manier te voorzien van informatie, om een juiste indeling te maken, alle vrijwilligers goed te begeleiden en om te kunnen corresponderen. Alle benodigde persoonsgegevens worden door de vrijwilliger rechtstreeks ter beschikking gesteld aan A Bunch of Choices. 

Geautomatiseerde besluitvorming
A Bunch of Choices neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
A Bunch of Choices bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens die we opslaan als je daarmee hebt ingestemd, verwijderen we zodra je jouw toestemming intrekt. Gegevens die we verwerken op basis van ons legitieme belang, bewaren we tot op het moment waarop ons belang verdwijnt met een maximum van 12 maanden. Er is een uitzondering: net zoals elke onderneming zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
A Bunch of Choices verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor het wijzigen of verwijderen van jouw persoonsgegevens kan je een mail sturen naar cityhost@volunteers-euro2020.nl waarna wij binnen een week jouw gegevens aanpassen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar cityhost@volunteers-euro2020.nl.  

Foto's en video opnamen
De door de organisatie aangestelde fotografen en videografen zullen foto’s en video-opnamen maken tijdens EURO 2020. Iedere vrijwilliger stemt automatisch in met deze fotografie en film zonder enige vorm van compensatie en geeft A Bunch of Choices, en partners in het kader van EURO 2020, toestemming om deze foto’s en video-opnamen, die beelden van bezoekers en vrijwilligers kunnen bevatten, te gebruiken voor de nasleep van het evenement en ter promotie van vrijwilligerswerk voor toekomstige evenementen, zonder enige vorm van aansprakelijkheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
A Bunch of Choices neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via eerder genoemd e-mailadres.

De vrijwilligerstaken

Welke werkzaamheden zijn er binnen het City Host Volunteer Programme?

Welke werkzaamheden zijn er binnen het City Host Volunteer Programme?

Vrijwilligers worden ingezet als gastheer / -vrouw van de stad Amsterdam op diverse locaties. Op deze locaties sta je alle bezoekers en toeristen te woord. In het planningssysteem van Beeple staan onder Mijn Documenten staat het document 'functie omschrijvingen EURO 2020' hierin vind je alle informatie met betrekking tot de precieze werkzaamheden.

Kan ik vrijwilliger zijn voor meerdere rollen?

Kan ik vrijwilliger zijn voor meerdere rollen?

Dat kan, maar is niet gebruikelijk.

Wat houden werkzaamheden in het voortraject in?

Wat houden werkzaamheden in het voortraject in?

Voordat EURO 2020 op 11 juni los kan barsten moet er al van alles gebeuren. Ook daarin kun jij al een rol spelen. Help bijvoorbeeld met het organiseren van de trainingen, assisteer bij het persmoment bij de Trophy Tour, help de kledingpakketten samen te stellen, ondersteun bij de Fan connector of steek je handen uit de mouwen tijdens de opbouw.

Wat is een shift?

Wat is een shift?

Een shift is een bepaalde rol voor een bepaalde periode per dag.

Bijvoorbeeld: Gastheer/vrouw - woensdag 16 juni - 09:00-16:00 uur.

Er wordt verwacht dat elke vrijwilliger ten minste voor vier shifts beschikbaar is tussen 11 juni en 27 juni 2021.

Wat houdt een coördinerende rol in?

Wat houdt een coördinerende rol in?

Tijdens de werkzaamheden zal er per groepje vrijwilligers een coördinator zijn. Deze persoon zorgt ervoor dat iedereen zijn/haar werkzaamheden optimaal uit kan voeren. De coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers en zorgt bijvoorbeeld ook voor het afstemmen van pauzes.

Trainingen

Wanneer vinden de trainingen plaats?

Wanneer vinden de trainingen plaats?

De trainingen vinden plaats in de tweede helft van mei. Er zullen verschillende momenten aangeboden worden zodat iedereen een geschikt moment kan kiezen om de training te volgen.

Waar vinden de trainingen plaats?

Waar vinden de trainingen plaats?

AVV Zeeburgia, sportpark middenmeer, Kruislaan 244. Kom je met de auto, dan kan je deze parkeren op het parkeerterrein aan de Radioweg voor de ingang van de Jaap Eden IJsbaan. Op dit parkeerterrein betaal je € 0,10 euro per uur met een maximum van 4 uur van maandag t/m zaterdag van 09.00 – 21.00 uur.

Is het verplicht om bij de training aanwezig te zijn

Is het verplicht om bij de training aanwezig te zijn

Ja, het is verplicht voor alle vrijwilligers om bij een training aanwezig te zijn. De trainingen zijn van groot belang om tijdens EURO 2020 de desbetreffende rol goed uit te kunnen voeren. 

E-learning

Wat houd de e-learning in?

Wat houd de e-learning in?

De e-learning is een online trainingsprogramma vanuit de UEFA. Op deze manier kan iedereen vanuit huis al een deel van de training voor EURO 2020 volgen.

Tijdens het event

Wordt iedereen vier shifts ingepland?

Wordt iedereen vier shifts ingepland?

Elke vrijwilliger moet zich ten minste voor vier shifts beschikbaar stellen. Wij streven ernaar iedereen minimaal 2 shifts in te delen. 

Hoe lang duurt een shift?

Hoe lang duurt een shift?

Een algemene shift duurt tussen de zes en acht uur. Voor coördinatoren zijn er aangepaste (langere) werktijden. 

Wordt er tijdens het werk voor eten en drinken gezorgd?

Wordt er tijdens het werk voor eten en drinken gezorgd?

Het eten en drinken is verzorgd voor een vrijwilliger die aan het werk is tijdens het evenement.

Ik volg een dieet/ ben allergisch. Wordt hier rekening mee gehouden?

Ik volg een dieet/ ben allergisch. Wordt hier rekening mee gehouden?

Ja, daar wordt rekening mee gehouden. In een later stadium vragen we jou naar meer informatie over eventuele diëten en allergieën.

Beloningen

Wat zijn de voordelen voor City Host vrijwilligers?

Wat zijn de voordelen voor City Host vrijwilligers?

Er zitten vele voordelen aan het helpen als vrijwilliger bij EURO 2020. Samen met anderen ga je een onvergetelijk en waardevolle ervaring beleven. Je wordt lid van het City Host-team en jij gaat bijdragen aan een van de grootste voetbalevenementen in Nederland. Je zult nieuwe vrienden ontmoeten en je vaardigheden verbeteren. Kortom, een onvergetelijke en unieke kans om onderdeel te zijn van het EK voetbal in Nederland!

Als vrijwilliger ontvang je tevens een beloningspakket vanuit het City Host Volunteer Programme, dit beloningspakket bestaat uit:

 • Live Training gericht op veiligheid, hospitality en communicatie. 
 • Eten & drinken tijdens jouw shifts
 • Uniek vrijwilligersuniform
 • Gratis GVB dagkaart op de dagen dat je werkt
 • Afterparty (onder voorbehoud i.v.m. Covid-19)

Hoe ziet het vrijwilligersuniform eruit?

Hoe ziet het vrijwilligersuniform eruit?

Het vrijwilligersuniform van Adidas, gesponsord door Volkswagen, bestaat uit:

 • Shirts
 • Vest
 • Regenjack
 • Cap
 • Rugzak

Tevens ontvangt iedere vrijwilliger twee wasbare mondkapjes.

 

Kunnen vrijwilligers de wedstrijden bekijken in het stadion?

Kunnen vrijwilligers de wedstrijden bekijken in het stadion?

Als vrijwilliger krijg je geen gratis EK tickets of voorrang op EK tickets. Heb je tickets voor EURO 2020? Zorg dan dat jij je deze dag(en) niet beschikbaar stelt als vrijwilliger. 

Contact

Hoe kan ik contact opnemen?

Hoe kan ik contact opnemen?

Je kunt het City Host Volunteer Team op de volgende manieren bereiken:

 • Email: cityhost@volunteers-euro2020.nl
 • Telefoon: +31(0)6 57044092
 • Contactformulier: onderaan de homepage van de website vind je een contactformulier