Euro 2020 Euro 2020
Tot de start van EURO 2020

Geeft aanmelden garantie op een plek in het City Host Volunteer Programme?

Nee, aanmelden geeft geen garantie. Wel laat het zien dat jij gemotiveerd bent en dat is een belangrijk criterium! In het najaar van 2019 gaan er selectiegesprekken plaatsvinden (dit is niet voor iedereen noodzakelijk). Na deze gesprekken krijgt iedereen te horen of hij/zij geselecteerd is voor het City Host Volunteer Programme.