Euro 2020 Euro 2020

Zijn er nog selectiedagen?

Momenteel vinden er geen selectiedagen meer plaats. De inschrijving voor vrijwilligers is namelijk gesloten. Of er een tweede aanmeldings- en selectieronde plaats gaat vinden is nog onduidelijk, hierover volgt later meer informatie.