Euro 2020 Euro 2020
EURO 2020 begint over..

Privacy Policy

Privacy policy City Host Volunteer Programme – EURO 2020
Maart 2021

A Bunch of Choices, gevestigd te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
EURO 2020
+31 (0)6 57044092
cityhost@volunteers-euro2020.nl
www.cityhost.volunteers-euro2020.nl 

A Bunch of Choices
info@abunchofchoices.nl
www.abunchofchoices.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
A Bunch of Choices verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAW gegevens, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, e-mailadres, telefoonnummer, taalvaardigheid, opleidingsniveau, werksituatie en -ervaring, kledingmaat, contactgegevens calamiteiten, pasfoto, VOG.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het EK voetbal (EURO 2020) zal plaatsvinden van 11 juni t/m 11 juli 2021. Ter ere van het 60-jarig jubileum van de UEFA wordt EURO 2020 gespeeld in 12 verschillende steden. Een van deze steden is Amsterdam. In het kader hiervan zullen er tussen 11 – 27 juni 2021 verschillende activiteiten plaatsvinden in Amsterdam. Veel vrijwilligers zullen er aan bijdragen om dat mogelijk te maken. 

A Bunch of Choices werkt in het kader van EURO 2020 in opdracht van de Gemeente Amsterdam aan het uitvoeren van het City Host Volunteer Programme. A Bunch of Choices heeft de gevraagde gegevens nodig om alle vrijwilligers op de juiste manier te voorzien van informatie, om een juiste indeling te maken, alle vrijwilligers goed te begeleiden en om te kunnen corresponderen. Alle benodigde persoonsgegevens worden door de vrijwilliger rechtstreeks ter beschikking gesteld aan A Bunch of Choices. 

Geautomatiseerde besluitvorming
A Bunch of Choices neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
A Bunch of Choices bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens die we opslaan als je daarmee hebt ingestemd, verwijderen we zodra je jouw toestemming intrekt. Gegevens die we verwerken op basis van ons legitieme belang, bewaren we tot op het moment waarop ons belang verdwijnt met een maximum van 12 maanden. Er is een uitzondering: net zoals elke onderneming zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
A Bunch of Choices verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor het wijzigen of verwijderen van jouw persoonsgegevens kan je een mail sturen naar cityhost@volunteers-euro2020.nl waarna wij binnen een week jouw gegevens aanpassen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar cityhost@volunteers-euro2020.nl.  

Foto’s en video opnamen
De door de organisatie aangestelde fotografen en videografen zullen foto’s en video-opnamen maken tijdens EURO 2020. Iedere vrijwilliger stemt automatisch in met deze fotografie en film zonder enige vorm van compensatie en geeft A Bunch of Choices, en partners in het kader van EURO 2020, toestemming om deze foto’s en video-opnamen, die beelden van bezoekers en vrijwilligers kunnen bevatten, te gebruiken voor de nasleep van het evenement en ter promotie van vrijwilligerswerk voor toekomstige evenementen, zonder enige vorm van aansprakelijkheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
A Bunch of Choices neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via eerder genoemd e-mailadres.