Euro 2020 Euro 2020
EURO 2020 begint over..

Waarvoor is een VOG vereist?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Voor de omgang met bepaalde doelgroepen tijdens EURO 2020 kan het zijn dat een VOG gevraagd wordt. Dit is niet voor alle functies tijdens EURO 2020 noodzakelijk.